TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN FİNANSMANI


Kamu hizmetlerinde devlet ve yerel yönetimler önemli bir rol oynamaktadırlar. Yerel yönetimlerin finansal yapısı, sunulan hizmetlerin kalitesini ve boyutunu belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Yerel hizmetlerin sunumunda önemli bir role sahip olan belediyelerin üstlendikleri altyapı ve üst yapı hizmetlerine olan talebin artmasına bağlı olarak belediyeler daha fazla finansal kaynağa ihtiyacı ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerin finansman kaynaklarının incelenmesi olup ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yerel yönetimlerin gelir gerçekleşme rakamlarından yararlanılarak 2015-2017 yıllarını kapsayan dönem için yerel yönetim birimlerinin gelirleri analiz edilmiştir. Çalışmada yerel yönetim birimlerinin gelirleri öz gelirler, merkezi bütçeden yapılan transferler ve borçlanma şeklinde sınıflandırılarak Türkiye’deki yerel yönetim birimlerinin gelir yapılarının bileşimleri ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışma sonucunda yerel yönetimlerin finansman kaynaklarının yıllar itibariyle artış gösterse de özellikle öz gelirlerin yeterli düzeyde olmadığı, toplam gelirlerinin yaklaşık yarısının merkezi bütçeden alınan paylardan oluştuğu ve gelir gider dengesizliğinden dolayı da borçlanma seçeneği ile karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Türkiye’de yerel yönetimlerin 2017 yılında öz gelirleri 63 milyar TL, merkezi otorite tarafından yapılan transferler 60,3 milyar TL ve toplam borçları ise 107,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere öz gelirler ile merkezi otorite tarafından yapılan transferler hemen hemen eşit düzeydedir. Bu durum yerel yönetimlerin özerkliğini tartışmalı hale getirmektedir. Yeterli bütçeye sahip olamayan yerel yönetimlerin ağır bir borç yükü altında oldukları görülmektedir. Yasal düzenlemeler ile borçlanma politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.


Keywords


yerel yönetimler, finansman, öz gelirler, bütçe, borç, belediye

Author: Nurettin ÜNSAL - Taner DEMİRKOL
Number of pages: 1107-1133
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24818
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.