ISSN:2667-5625

Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Raporu GDS 3400- İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardı Açısından Değerlendirme


Konkordato 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile bir icra iflas kurumu olarak düzenlenmektedir. Mali yapısı bozulan işletmelere borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı tanıyan konkordato müessesi Aralık 2018 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla konkordato talebine eklenecek belgelere makul güvence veren denetim raporu ilave edilmiştir. Kanun maddesinde ilave husus olarak yer alan denetim raporu güvence denetimi kapsamındadır. Finansal bilgilerin güvenilirliği bağımsız denetim ile sağlanırken, finansal olmayan bilgilerin güvenilirliği güvence denetimi ile sağlanır. Finansal bilgilerin kullanıcıları, bilgi teknolojileri, sürdürülebilirlik raporları gibi birçok konuda güvence talep edebilirler. Güvence hizmetleri, finansal tabloların bağımsız ve objektif bir değerlendirmesini sağlayan denetim faaliyetleridir. Güvence denetimi, bir dış uzman tarafından bir sözleşmeye bağlı olarak taraflar arasındaki ilişkinin doğrulanması veya bu ilişkinin doğrudan belirli kriterlerle denetlenmesi sonucu bir uzman tarafından güvence sağlayan bir denetim işlemi olarak tanımlanabilir. Güvence hizmetleri, finansal olmayan alanlar dahil olmak üzere birçok bilgi alanını içerir. Bu denetimlerin amacı, yürürlükteki politika ve düzenlemelere uygun olarak işlemlerin yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, düzenleyici ve mali tablo denetimlerinin tümü güvence hizmetleri olarak kabul edilir. Güvence hizmetlerinin amacı, şirket hakkındaki finansal ve finansal olmayan bilgilerin güvenilirliğini ve kalitesini artırmaktır. Bu çalışmada kısaca konkordato kurumu ele alınarak güvence denetim standardı 3400 (GDS-3400) bağlamında konu açıklanmaya çalışılmış ve makul güvence açısından değerlendirilmiştir.


Keywords


konkordato, güvence denetimi, makul güvence

Author: Tuğçe UZUN KOCAMIŞ
Number of pages: 1093-1105
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23315
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.