ISSN:2667-5625

TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: CAMELS ANALİZİNE DAYALI BİR UYGULAMA


Ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren bankaların performansı hem yerel piyasayı hem de küresel piyasaları etkilemektedir. Finansal piyasalarda önemli bir yere sahip olan bankaların uyguladıkları politikaları takip etmek, finansal durumlarını ilgili finansal oranlara bakarak analiz etmek ve kontrol etmek, finansal piyasalardaki olası risklere karşı zamanında önlem almak bankalar için önemli bir konudur. Bankaların taşıdıkları riskler, mali durumları ve performansları objektif ve gerçeği yansıtacak şekilde belirlenmeli ve ekonomik birimler, bankaların finansal yapıları hakkında doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bankalar, finansal durum değerlendirmesi risk faktörlerinin belirlenmesi ve kar zarar koşullarının tahmin edilmesi gibi faaliyetlerini performans ölçümlerini dikkate alarak değerlendirebilirler. Bankalarda finansal tabloların analizi, diğer işletmelerin finansal analizlerinden biraz farklıdır. Bunun en önemli nedeni, banka bilanço kalemlerinin diğer işletme bilanço kalemlerinden farklı olmasıdır. Bilanço kalemleri farklı olduğu için, bankalar farklı oranlar yardımıyla analiz edilmelidir. ABD'de geliştirilen ve uygulanan CAMELS Derecelendirme Sistemi, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi yönetim yeterliliği, karlılık, likidite ve piyasa risklerine duyarlılığı analiz ederek bankaların performans ölçümünü yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki katılım bankalarının finansal performanslarını CAMELS performans değerleme sistemi yardımıyla analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda 5 katılım bankasının 2016-2018 yılları arasındaki verileri kullanılarak 21 finansal oranla karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda incelenen bankalar içerisinde en iyi finansal performansa sahip bankalar sırasıyla Vakıf, Kuveyt Türk ve Ziraat katılım bankaları olurken; Türkiye Finans ve Albaraka Türk katılım bankaları en zayıf performansa sahip bankalar olmuştur.


Keywords


Katılım Bankaları, Performans Ölçümü, CAMELS Analizi.

Author: Tuba ÖZKAN
Number of pages: 903-920
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23311
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.