BIST100 Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi


Günümüzde bir işletmenin finansal raporlarındaki verileri ve karlılığı, işletmenin sürdürülebilirliği için yeterli değildir. İç ve dış paydaşlar, işletmenin sosyal sorumluluk ve çevreye olan duyarlılıklarını da dikkate alarak, işletmenin sürdürülebilirliğini test etmek istemektedirler. İşletmelerin yıllık faaliyet raporu yayınlaması, raporda sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer vermesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekliliklerindendir. BIST100’deki işletmeler Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamakla sorumludur. Bu çalışmanın amacı BIST100 endeksinde yer alan işletmelerin web sayfalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarına yer verip vermediklerinin incelenmesi ve yer veren işletmelerin web Sayfalarındaki KSS Başlıkları, KSS Projelerinin Sorumluluk Alanları, KSS Projelerinin Hedef Kitlesi ve KSS Projesi Türü bakımından araştırılmasıdır. Bu amaçla BIST100 endeksinde yer alan 100 işletmenin öncelikle faaliyet raporlarına bakılmış sonrasında ise kurumsal web sayfalarındaki KSS faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yapılarak veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 100 işletme arasından yalnızca 43 işletme hem faaliyet raporlarında hem de kurumsal web sayfalarında gerçekleştirdikleri KSS uygulamalarına yer vermektedir. Bu işletmeler KSS uygulamalarında hedef kitle olarak genellikle çocukları ve gençleri tercih etmişlerdir. KSS faaliyetlerinin uygulama alanı ise en çok eğitim olarak belirlenmiştir. KSS uygulama türü olarak işletmeler genellikle gönüllülük, hayırseverlik ve sponsorluk türlerini tercih etmiştir. Amaca yönelik pazarlama ise en az tercih edilen KSS uygulama türü olmuştur. Yapılan çalışmanın sonucunda BIST100 endeksinde yer alan ve kurumsal olmaları beklenen işletmelerin toplum nazarında kurumun bilinirliliğini, saygınlığını ve güvenilirliğini arttırmaya yarayan Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini topluma duyurmak için etkili bir iletişim aracı olan web sayfalarında yeteri kadar yer vermedikleri belirlenmiştir.


Keywords


BIST100 Endeksi, kurumsal sosyal sorumluluk, KSS, işletme web sayfaları

Author: Bahar SUVACI - Hale ÖZBAKIR SELCANOĞLU
Number of pages: 1011-1033
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23307
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.