TÜRK CUMHURİYETLERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ


Ekonomide yaşanan iç veya dış şoklar sebebiyle işsizlik oranlarında yaşanan artışların şokların etkisi geçtikten sonra tekrar eski seviyelerine düşmemesi durumuna işsizlik histerisi denilmektedir. Dünya genelinde 1973 yılında yaşanan petrol krizinden sonra işsizlik oranlarının azaltılması temel makroekonomik poltikaların hedefleri arasına girmiştir. Petrol krizi sonrasında işsizlik alanında yapılan çalışmalar artmıştır. 1986 yılında O. Blanchard ve L. Summers tarafından yapılan çalışmada ise işsizlik histerisi kavramı ilk defa kullanılmış ve literatüre kazandırılmıştır. İşsizlik histerisinin varlığı, ulusal veya uluslararası işsizlikle mücadele amaçlı yürütülecek istihdam politikalarının etkinliği açısından önem taşımaktadır. İşsizlik histerisinin mevcut olduğu ülkelerde istihdam politikalarının etkinliği düşük seviyede kalmaktadır. Ancak işsizlik histerisinin mevcut olmadığı ekonomilerde ise, işsizlik makroekonomik istikrarsızlık sebepleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla ulusal istihdam politikaları belirlenmeden önce, işgücü piyasasında işsizlik histerisinin geçerlilik durumunun tespit edilmesi, politikaların belirlenmesinde ve başarısında yüksek öneme sahiptir. Bu çalışma da Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Türkiye ülkelerinde istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak adına söz konusu ülkelerin ekonomilerinde işsizlik histerisinin geçerli olma durumunu araştırmaktadır. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Türkiye’nin 1991-2016 yılları arası işsizlik histerisinin geçerliliği Levin Lin Chu, Fisher tipi Augmented Diceky Fuller ve Fisher tipi Phillip Perron panel birim kök testleri ile araştırılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre söz konusu dönemde Türk Cumhuriyetlerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğuna yönelik sonuçlar bulunmuştur.


Keywords


İşsizlik, Histeri, Türk Cumhuriyetleri, Panel Veri Analizi, Birim Kök

Author: Ahmet Tayfur AKCAN
Number of pages: 623-637
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23297
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.