NATO’NUN BOSNA-HERSEK ASKERİ MÜDAHALESİ ÖNCESİ TÜRKİYE’NİN SİYASİ ÇABALARI


Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) kuruluş amacı olarak karşımıza ilk olarak Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikaları neticesinde batılı dünyanın kendinin savunması olarak çıkmaktadır. Daha sonra Sovyet tarafının Varşova Paktı’nı kurmasıyla birlikte dünyada Soğuk Savaşın en büyük aktörlerinden biri haline gelmiştir. Sovyetlerin, dolayısıyla da komünizmin dağılmasıyla birlikte NATO Soğuk Savaşın bir aktörü olmaktan sıyrılmış, modern dünyada siyasi, askeri olaylara yön vermeye başlamıştır. Özellikle Körfez Krizi ardından Irak’a yapılan müdahalede başrolü çekmesi, akabinde artık zulmü engelleme, anlaşmazlıkları giderme ve toplumlararası olayları çözmede hem siyasi hem de askeri gücünü kullanarak dünyada söz sahibi bir organizasyon haline gelmiştir. Çalışmada; NATO’nun problemi çözmede siyasi girişimlerle netice alamaması ardından özellikle soykırım noktasına gelen Sırp-Bosna savaşında askeri müdahalesi Nitel araştırma yöntemlerinden belge, doküman analizi metodu kullanılarak, arşiv belgeleri ve dönemin siyasi aktörlerinin de görüşleri noktasında değerlendirilmiştir. NATO’nun bir üyesi olan Türkiye’nin bu müdahale öncesi, esnasında ve sonrasında nasıl bir tavır takındığını dönemin gazetelerinden de yararlanılarak ortaya konulmuştur.


Keywords


NATO, Bosna-Hersek, Dışişleri, Sırbistan, Hikmet Çetin

Author: Ahmet EDİ - Bahar BEYAZİPEK
Number of pages: 793-802
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23285
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.