DÜNYA GENELİNDE JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİMESİ


Bütün dünyada yenilenebilir enerji yatırımları konusunda önemli bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Yenilenebilir enerji, azalan maliyetler ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemelerinden dolayı giderek daha önemli duruma gelmektedir. Bu çalışmada, dünya genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi için yatırım ve üretim maliyetleri değerlendirilmiştir. Dünya genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi için toplam yatırım maliyetleri 30555209 $US/kW aralığında değişmektedir. Dünyada ortalama yatırım maliyetinin en düşük (3055 $US/kW) olduğu bölge Asya kıtası, en yüksek olduğu (5209 $US/kW) bölge ise Avrupa kıtasıdır Dünya genelinde birim kurulu güç başına ortalama yatırım maliyeti; jeotermal enerjiden elektrik üretiminde 3991,4 $US/kW düzeyindedir. Dünya genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretim maliyetleri 0,050,10 $US/kWh aralığında değişmektedir. Dünyada ortalama enerji maliyetinin en düşük (0,05 $US/kWh) olduğu bölge Güney Amerika bölgesi, en yüksek olduğu (0,10 $US/kWh) bölge ise Avrupa ve Orta Amerika kıtasıdır. Dünya genelinde jeotermal enerjiden ortalama elektrik üretim maliyeti 0,074 $US/kWh düzeyindedir.


Keywords


jeotermal enerji, elektrik üretimi, yatırım maliyeti, üretim maliyeti

Author: Cahit GÜNGÖR
Number of pages: 831-842
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23277
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.