THE IMPACT of INNOVATION on FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE from BORSA ISTANBUL


Günümüzde Ar-Ge harcamalarının önemi hem ülkeler hem de işletmeler açısından artmaktadır. Ülkeler Ar-Ge harcamalarını artırarak gelişmişlik düzeylerini ve kişi başına düşen gelirlerini yükseltmek isterken; işletmeler ise en nihai hedefi olan şirket değerini maksimize etmeye çalışırlar. Bu çalışmada, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan ve 2013 ile 2018 yılları arasında Borsa İstanbul Teknoloji sektöründeki firmaların finansal performansları ile Ar-Ge harcamaları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Özellikle teknoloji alanındaki artan rekabet sonucunda, firmalar pazar paylarını, karlarını ve şirket değerlerini artırmak istemektedir. Teknolojideki değişimlere ayak uyduramayan firmalar ise, iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden, teknolojinin artan önemini ve bu sektördeki Ar-Ge harcamalarının rolünü daha iyi anlayabilmek için, teknoloji sektöründeki firmalar analiz edilmiştir. Literatürde çok farklı değişkenler inovasyonun göstergesi olarak kullanılmış olsa da; en çok kullanılan Ar-Ge harcamaları olmuştur. Bu sebeple, bu çalışmada da Ar-Ge harcamaları inovasyonun göstergesi olarak eklenirken, firma performansı ise net satışlar ve kar kalemleri cinsinden analize dahil edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki, panel nedensellik testi aracılığıyla test edilmiştir. Panel nedensellik testi hem Ar-Ge harcamaları ile net satışlar arasındaki ilişkiyi hem de Ar-Ge ile firma karı arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Çalışmanın bulguları Ar-Ge harcamaları yüksek olan firmaların, net satışlarının ve karlarının daha yüksek olduğunu ve Ar-Ge harcamalarının satışlar üzerinde, kara göre daha yüksek olumlu katkısının olduğunu göstermektedir.


Keywords


Ar-Ge, yenilik, firma performansı Jel Sınıflandırma Kodları: O30, L25

Author: Ayşegül ÇİMEN
Number of pages: 781-792
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23275
Full text:
Share:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.