ISSN:2667-5625

TÜRK FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN CAMEL ANALİZİ


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet göstermekte olan finansman şirketlerinin finansal performanslarının ve bu performans derecelerini etkileyen temel boyutların son yıllardaki gelişme yönlerinin ortaya konmasıdır. CAMEL Analizi Yaklaşımı kullanılarak yapılan incelemede ilgili şirketlerin 2014-2017 dönemi kapsamındaki yıllık finansal tablo verileri kullanılmıştır. Sermaye Yeterliliği, Aktif Kalitesi, Yönetim Kalitesi, Karlılık ve Likidite boyutlarında bu şirketlerin zaman içinde gösterdikleri performanslar değerlendirilmiş ve birbirlerine göre karşılaştırmaları yapılmıştır. Ayrıca sektörel ortalamaların göstermiş oldukları seyirler de incelenmiştir. Şirketler bazında yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda Sermaye Yeterliliği ve Yönetim Kalitesi boyutlarında ilk sırayı Mercedes Benz Finansman Şirketi’nin aldığı; Karlılık ve Aktif Kalitesi boyutlarında ise ilk sıraları Koç Grubu’na ait finansman şirketlerinin paylaştığı görülmüştür. Likidite boyutunda ise ilk sırayı Şeker Mortgage Finansman Şirketi almış, onu Orfin ve Mercedes Benz Finansman Şirketleri izlemiştir. Sektörel değerlendirmelerde ise hem Sermaye Yeterliliği, hem Aktif Kalitesi, hem de Yönetim Kalitesi ile ilgili göstergelerin 2016 yılından itibaren daha olumlu yönde değişimler olduğu bulgusu öne çıkmıştır. Karlılık boyutu ile ilgili göstergeler değerlendirildiğinde 2016 yılından itibaren Aktif Karlılığı’nın artış, Özkaynak Karlılığı’nın ise düşüş göstermiş olduğu dikkat çekmiştir. Likidite ile ilgili göstergelerin değerlerinde ise gene özellikle 2016 yılından itibaren azalmalar yaşandığı görülmüştür. Sonuç olarak birçok hizmet alanında ticari bankalara alternatif oluşturabilecek finansman şirketlerinin finansal yapıları ile ilgili performansları, özellikle 2016 yılından itibaren daha olumlu bir seyir göstermiştir. Yakalanan bu seyir devam ettiği takdirde, Türkiye’de finansal piyasalarının derinleşmesine, finansal kaynak maliyetlerinin düşürülebilmesine önemli derecede katkı sağlanabilecektir.


Keywords


CAMEL Analizi, Finansman Şirketleri, Finansal Performans

Author: Arzum Erken ÇELİK
Number of pages: 735-759
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22944
Full text:
Turkish Studies-Economics,Finance,Politics
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.