ISSN:2667-5544
Turkish Studies-Comparative Religious Studies

Editör: Özcan GÜNGÖR
Editör Yardımcısı: Rukiye Aysun İNAN-Halil İbrahim DOĞAN-Tuğba ÖZEN
Yayın Yeri: Skopje-MACEDONIA/Ankara-TURKEY
Yıl-Sayı: 2019-Volume 14 Issue 3
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Rıfat AKBAŞ - Arap Dilinde Mananın Sentaktik Etkisi Üzerine, 415-439
On the Synthactic Effect of Meaning in Arabic Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.36870
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Veysel AKKAYA - Sûfî Kişiliğin Teşekkülünde “Hatırlama” Bağlamında Zikrin Rolü, 441-450
The Role of Dhikr in The Context of Remembering In The Formation Of Sufi Personality
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23003
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ekrem BAYAT - Peygamberlerin İsmet Sıfatı ve Allah Merkezli Anlatımının Düşündürdükleri, 451-463
The Adjective Ismet of Prophets and the Thoughts God-Based Narration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32667
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Selami ERDOĞAN - Seyyid Muhammed Nakib Attas’a Göre Bir Bilim ve Mektep Olarak Tasavvuf, 465-483
Sûfism as Science and School in Syed Muhammad Naquib Al-Attas
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32138
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Senem GÜRKAN - Yaşar BARUT Gender Jihad or Re-Reading? Upon İslamic Feminism, 485-495
Cinsiyet Cihadı mı, Yeniden Okuma? İslami Feminizm Üzerine
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23442
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Şemsettin KIRIŞ - Serkan DİLEK Dindarlık Tipolojileri Bağlamında Üniversite Gençliğinin Dindarlık Algıları, 497-519
Religiosity Perceptions of University Youngs in The Context of Religiosity Typologies
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24819
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Ejder OKUMUŞ - Aile, Boşanma ve Din, 521-535
Family, Divorce, and Religion
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30297
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Kadri ÖNEMLİ - İslâm Dünyasının Akışını Değiştiren Olaylardan: Hz. Hüseyin (r.a.) ve Kerbelâ Örneği, 537-552
The events that changed the flow of the Islamic world: Hz. Hüseyin (r.a.) and the Case of Karbala
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.23451
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin

32x32

Mevlüt POYRAZ - Hz. Fâtıma’nın Miras (Fedek) Talebini Konu Edinen Sünnî Rivayetlere Eleştirel Yaklaşım -1-, 553-576
A Critical Approach to Sunni Narratives about the Legacy (Fedek) Demand of Hz. Fatıma -1-
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22979
Türkçe Özet | İngilizce Özet | Tam Metin


Turkish Studies-Comparative Religious Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.