Peygamberlerin İsmet Sıfatı ve Allah Merkezli Anlatımının Düşündürdükleri


İsmet sıfatı, peygamberlerin, Allah tarafından, kötülük yapma, günah işleme ve yalan söyleme hususunda korunduğunu ifade eder. Bu sıfat, peygamberler için zaruri ve gerekli bir şeydir. Eğer peygamberler günah işleselerdi, Allah onlara uymayı emretmezdi. Çünkü Allah kullarına günah işlemeyi emretmez. Allah peygamberleri örnek alıp onlara uyulmasını emrettiğine göre peygamberlerin her türlü günahtan uzak bulunmaları aklın ve dinin bir gereğidir. Şayet peygamberlerin günah işlemeleri caiz olsaydı, o takdirde ümmet içinde günah işlemek meşru ve mubah olurdu. Allah, melek vasıtasıyla peygamberlerine gönderdiği vahyi de şeytanın müdahalesinden korumuştur. Dolayısıyla İslam dini masumdur, hata ve tahriften korunmuştur. Onu tebliğ eden Hz. Peygamber de masumdur. Kur’an ayetleri dikkatle incelendiğinde Allah merkezli bir anlatıma sahip olduğu görülecektir. Yeni bir nizam ve ilahi yapının toplumda istenilen hedefe ulaşmasını murat eden Allah, vahyin indiği toplumun sosyo ekonomik ve politik durumunu dikkate alması da beklenilen bir durumdur. Bu nedenle Âdem(as)den itibaren vahyin indiği her dönemde peygamberi ve ona indirileni ispat ve teyit niteliğinde olan mucizelerde indikleri dönem ve şartlarına uygun olduğu görülecektir. Bu anlamda paganizm kültür ve inancının etkin olduğu Mekke toplumunun İlah anlayışına doğrudan müdahale etmek için Kur’an’ın özellikle Allah merkezli bir dil kullandığı dikkatlerden kaçmayacaktır. Çünkü bu toplumun ilah anlayışında güç, tek bir ilah etrafında değil ona ortak koştukları değersiz varlıklar arasında paylaştırılmıştı. Buna karşılık olarak Kur’an, Allah merkezli bir anlatımla gücü tek olan Allah’a vermekle kalmamış, her şeyin mutlak sahibinin Allah olduğunu, kâinatta olup biten her şeyin onun irade ve dilemesi ile olduğu anlayışını da vermiştir.


Keywords


İsmet, Masum, Günah İsleme, İrade, Tebliğ, Beşeriyet, Mucize, unutma

Author: Ekrem BAYAT
Number of pages: 451-463
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.32667
Full text:
Share:
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.