Aile, Boşanma ve Din


En temel toplumsal kurum olan aile, insanın varlık kazanmasının zorunlu bir boyutunu teşkil eder. Boşanma ise, bütün toplumlar için aile hayatını, kültürü, toplumsal düzeni ve huzuru, toplumun geleceği olan çocukları ve gençleri doğrudan etkileyen bir toplumsal durumu ifade eder. Temel toplumsal kurumlardan din, toplum olmanın, toplumsal hayatın en güçlü, en belirleyici, en karmaşık boyutlarından birini oluşturur. Toplumsal bir olgu olarak din, toplumsal hayatın birçok boyutunda etkili olmaktadır. Bu çerçevede dinin, günümüz toplumlarının en büyük imtihanlarından biri olan boşanma ile ilgili boyutlarının araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Boşanmaya giden süreçte, boşanmanın vuku bulmasında, boşanmanın engellenmesinde veya gerçekleşmemesinde, bütün bu durumlarda eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde din algısının, mensubu olunan dinin emir ve yasaklarının, toplumun boşanmaya dinî yaklaşımının etkisi ve/veya etkisizliğini anlamak, boşanmaya dair birçok problemin anlaşılmasına ve çözümüne yardımcı olacaktır. Problemin anlaşılması ve çözümüne dair bazı noktalara erişilebilmesi, konuyla ilgili araştırma yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada boşanmanın dinî boyutu sosyolojik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, boşanma sürecinde, boşanmanın gerçekleşmesinde veya gerçekleşmemesinde ve boşanan ve boşanmayan kişilerin boşanmaya yaklaşımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde ve çevreyle münasebetlerinde dinin etkisini anlamaktır. Anahtar kelimeler: En temel toplumsal kurum olan aile, insanın varlık kazanmasının zorunlu bir boyutunu teşkil eder. Boşanma ise, bütün toplumlar için aile hayatını, kültürü, toplumsal düzeni ve huzuru, toplumun geleceği olan çocukları ve gençleri doğrudan etkileyen bir toplumsal durumu ifade eder. Temel toplumsal kurumlardan din, toplum olmanın, toplumsal hayatın en güçlü, en belirleyici, en karmaşık boyutlarından birini oluşturur. Toplumsal bir olgu olarak din, toplumsal hayatın birçok boyutunda etkili olmaktadır. Bu çerçevede dinin, günümüz toplumlarının en büyük imtihanlarından biri olan boşanma ile ilgili boyutlarının araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Boşanmaya giden süreçte, boşanmanın vuku bulmasında, boşanmanın engellenmesinde veya gerçekleşmemesinde, bütün bu durumlarda eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde din algısının, mensubu olunan dinin emir ve yasaklarının, toplumun boşanmaya dinî yaklaşımının etkisi ve/veya etkisizliğini anlamak, boşanmaya dair birçok problemin anlaşılmasına ve çözümüne yardımcı olacaktır. Problemin anlaşılması ve çözümüne dair bazı noktalara erişilebilmesi, konuyla ilgili araştırma yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada boşanmanın dinî boyutu sosyolojik bakış açısıyla ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, boşanma sürecinde, boşanmanın gerçekleşmesinde veya gerçekleşmemesinde ve boşanan ve boşanmayan kişilerin boşanmaya yaklaşımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde ve çevreyle münasebetlerinde dinin etkisini anlamaktır.


Keywords


Aile, boşanma, din, İslam, dinî meşrûlaştırım

Author: Ejder OKUMUŞ
Number of pages: 521-535
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.30297
Full text:
Share:
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.