Dindarlık Tipolojileri Bağlamında Üniversite Gençliğinin Dindarlık Algıları


Ülkemizde genellikle Batı’da üretilen dindarlık ölçekleri kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda dindarlık ölçekleri ile ilgili yapılan çalışmalarda tercüme ölçeklerden, özgün ölçeklere doğru bir gelişimin bulunduğu kanaatindeyiz. Geliştirdiğimiz dindarlık ölçeğinde modern dindarlık dinamikleri dikkate alınmıştır. Son yıllarda seküler dindarlık tipolojisinde bir artış görülmektedir. Günümüzde inanç bakımından dinden kopmadığı halde dinden bağımsız davranmanın da yaygınlaşma eğiliminde olduğu inkâr edilemez. Deizm tartışmaları da bununla alakalıdır. Trendi yükselen dindarlık tipolojisi seküler dindarlık olarak görünmektedir. Seküler dindarlık dinin toplumun içinde sembolik bir aidiyet olarak kalması, sosyal hayata, giyim kuşama, turizme ve ekonomiye müdahale etmemesi talepleriyle tezahür edebilmektedir. Hazırladığımız ölçekte bu talepler dikkate alınmıştır. Bu çalışmamızda geliştirdiğimiz bir anketi dindarlık algılarındaki değişimlerin daha sıcak yaşandığı iki grup öğrenci üzerinde uyguladık. Anketimizi uygulayacağımız öğrenci gruplarını “ilahiyat” ve “ekonomi” eğitimi almakta olan öğrenciler belirledik. Bu yaklaşımımızın sebebi şudur: İlahiyat fakülteleri modern dünyaya entegre yüksek din eğitimi yapan kurumlardır. Lisans eğitiminin kampüs dışında bir mekanda değil, kampüs içinde yapıldığı bir İlahiyat Fakültesini özellikle seçtik. İkinci öğrenci grubunun ekonomi eğitimi almakta olan öğrenciler arasından seçilmesi modern dünyada din algısının yaşadığı ve evrildiği dönüşümleri daha kolay yansıtacağı yolundaki hipotezimizden kaynaklanmaktadır. Kampüs, sekülerliğin açık egemenliğinin hissedildiği bir sosyal ortam ve yaşam alanıdır. Kampüs ortamında giderek güçlenen ve kurumsal destek gören, seküler dindarlıktır. Modern dünyada dindarlık insanlar için sorun olmaya devam edecektir. Dindarlığın en büyük meselesi toplumsal alanda gerçekleşememektir. Modernizmin baskısı altında geleneksel dindarlık temsil sorunu yaşamaktadır. Geldiğimiz noktada geleneksel dindarlığa rol ve görev yükleme, kamusal ve sosyal alanda inisiyatifi elinde bulundurma yetkisi seküler dindarlıkta görünmektedir. Modern dünyada dindarlığın sürdürülebilirliği sorun olmaya devam edecektir.


Keywords


Author: Şemsettin KIRIŞ - Serkan DİLEK
Number of pages: 497-519
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.24819
Full text:
Share:
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.