Hz. Fâtıma’nın Miras (Fedek) Talebini Konu Edinen Sünnî Rivayetlere Eleştirel Yaklaşım -1-


Bu çalışma; Hz. Peygamber’in (s) vefatı sonrası kızı Hz. Fâtıma’nın Halife Hz. Ebû Bekir’den Miras talep ettiği ile ilgili Sünnî rivayetlerin sahihliğine yönelik eleştiriyi içermektedir. Hz. Fâtıma’nın, ve diğer Ehl-i beyt mensuplarının Hz. Peygamber’in (s) vefatı sonrasında onun Mirasını talep ettikleri halifenin ise reddettiği hususu rivayetlerin ana konusudur. Hz. Fâtıma haricinde diğer mirasçıların halifenin cevabından ikna olduğu ancak Hz. Fatma’nın miras talebinde ısrarcı olduğunu ifade eden rivayetlerin doğruluğu ciddi şüpheler taşımaktadır. Bu rivayetlerde bahsi geçtiği üzere bir miras talebinin olmadığı ancak râşid halifeler dönemi sonrası süreçte siyasi olay ve tutumların tesiriyle şekillenmiş rivayetler, gerçekte olmayan miras talebini varmış gibi yansıtmışlardır. Dört halife döneminde Hz. Peygamber’in (s) tasarrufuna uygun bir şekilde istifadeye sunulan -miras talebi iddiasına konu olan- mülkler, Emevîler döneminde bazı şahıslara ikta edilmiştir. Ehl-i beyt’in gelirinden aldığı payla nafakasını temin ettiği Fedek, siyasi baskıyla amacı dışına çıkarılınca; olası eleştirileri yahut tepkileri bastırmak için miras talebi iddiasını konu edinen rivayetler üretilmiş veya ürettirilmiştir. Kaynaklara geçinceye kadar bir hayli şekil alan bu rivayetler, Sünnî-Şiî düşünsel yaklaşımların savunma, saldırı veya fitneye alet olarak üzerinden gereksiz tartışmalar yapmalarına sebep olmuştur. Gerçekte miras talebi ile ilgili bahsi geçen tartışmaların yaşanmadığı ancak daha sonra oluşturulan algılarla yaşanmış gibi rivayetlere konu olduğu açıktır.


Keywords


İslam Tarihi, Hadis, Hz. Fâtıma, Miras, Fedek.

Author: Mevlüt POYRAZ
Number of pages: 553-576
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22979
Full text:
Share:
Turkish Studies-Comparative Religious Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.