English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş
(Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank )

Yazar : Emin ÖZDEMİR   - Ali ÇAKIRBAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 5
Sayfa : 559-575
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.4672
8478    9784


Özet
Sanayi İnkılâbı ile birlikte önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde Dünya ticaretine açılan ve dış ticaret, yabancı yatırımlar gibi iktisadi süreçlerle genişleyen Osmanlı ekonomisinde, bu sürecin doğal bir sonucu olarak bankacılık faaliyetleri de başlamıştır. İstanbul Bankası (Banque de Constantinople) Osmanlı Devleti’nde 1847’de Galata Bankerleri tarafından kurulan ilk bankadır. 1856 yılında İngiliz sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankasından sonra Mithat Paşa’nın kooperatifçilik denemesi olarak başlattığı tarımsal kredi veren sandık faaliyetleri, ilk devlet bankası olan Ziraat Bankası’nın kurulmasıyla neticelenir. Osmanlı devletinde daha çok yabancı sermayenin kontrolündeki bankacılık sektöründe II. Meşrutiyet döneminde değişim yaşanır. Bu dönemde İttihat Terakki Partisi’nin iktidara gelmesiyle Parti üzerinde etkili olan milliyetçi politikalar, iktisadi hayatta da tesirli olur. Milli bir ekonominin ancak milli sermayeye dayalı şirketlerle yürütülebileceğine inanan Parti yönetimi, bu amaca yönelik ülke genelinde yerel bankalar kurulmasında öncü olur. II. meşrutiyet döneminde yerel bankacılık konusunda elde edilen tecrübeler Cumhuriyet dönemi iktisadi hayatına katkı sağlar. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda iktisadi kalkınmayı sağlamak için gerekli sermayeyi sağlayacak yerel bankalar kurulması kararlaştırılır. Bu meyanda Nevşehir’de Nevşehir Bankası TAŞ, Ürgüp’te ise Ürgüp Zürra Bankası TAŞ kurulur. Bölge halkına uygun krediler vermek amacıyla kurulan bu bankalar sayesinde halkın para ve sermaye piyasasına katılması ve tasarrufun artırılması da hedeflenir.

Anahtar Kelimeler
Yerel bankacılık, Nevşehir Bankası TAŞ, Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası TAŞ

Abstract
Significantly compared to the previous period with Industrial Revolution opened to the World Trade, in the Ottoman economy expanding with economic processes, such as foreign trade foreign investment, banking activities have started as a consequence of natural processes. Istanbul Bank was the first bank to be established by Galata bankers in 1847 in Ottoman State. Afer the Ottoman Bank was founded in 1856 by the British capital, Midhat Pasha agricultural credit cooperatives which started as an attempt to fund activities led to the establishment of the first state bank, Ziraat Bank. More foreign capital in the banking sector controlled by the Ottoman Empire has changed in II. Constitutionalist Period. During this period, the nationalist government policies that affected the Party of Union and Progress Party also had an impact on economic life. However, the party rule believing that national economy survives with national capital companies has become a pioneer in the establishment local banks across the country. Experience gained during II Constitutionalist Period as regarding local banking sector contribute to economic life in Republican Period. In accordance with the decisions made by İzmir Economy Congress, local banks have been established which provide with necessary capital so as to enable economic progress. In this respect, Bank of Nevsehir TAS in Nevsehir, Bank of Urgup Zurra and Zurra TAS in Urgup was founded. With the help of these banks set up to give credits for local community, the target is to make public participate in financial markets and to increase savings

Keywords
Local Banking, Nevsehir Bank, Urgup Agriculturals and Merchant Bank

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com