ISSN:1308-2140

Giriş Yap Üye Ol

Yayın Kurulu


TURKISH STUDIES

 

INTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS

 

Turkish Studies Dergisi, iki ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergide basım kararı alınan yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını öderler.

 

Turkish Studies; EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic ve ULAKBİM TR-Dizin indeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 1308-2140

 

TURKISH STUDIES

International Academic Journals

 

Sahibi / Owner

International Balkan University

 

Yayıncı / Publisher

ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 

 

 

 

Baş Editör / Editor in Chief

Doç. Dr. Sibel ÜST (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

sibelust@hotmail.com

 

Editör Yardımcıları/Assistant Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK (Munzur Üniversitesi)

ramazanboluk@gmail.com

 

Dr. Mehmet Burak ÇAKIN (Milli Eğitim Bakanlığı)

mehmetburak44@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KİRİK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

esrakirik@gmail.com 

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

akar@mu.edu.tr

 

Prof. Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ (Hacettepe Üniversitesi)

fatmasabiha@gmail.com

 

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Gazi Üniversitesi)

mdursunerdem@gmail.com

 

Prof. Dr. Orhan K. TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

okemaltavukcu@yahoo.com

 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

ulku.eliuz@mynet.com

 

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

yavuzunal@hotmail.com

 

Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

canerkerimoglu@yahoo.com

 

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)

vnalbant@gmail.com

 

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ (Kafkas Üniversitesi)

mithat.durmus@gmail.com

 

Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

tuncaybulbul@gmail.com

 

Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

dursunali@hotmail.com

 

 

Danışma Kurulu/Board of Advisory

Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN

Turgut KARABEY-Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ

 

Genel Koordinatör/General Coordinator

Yavuz ÜNAL

 

Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country

USA / Robert DANKOFF

Germany / Marcel ERDAL

Greece / Fatih KEMİK

Japan / Yuu KURIBAYASHI

Norway-Swedish / Bernt BRENDEMOEN

England / Fikret TURAN

Albania / Xhemile ABDİU

Central Asia / Seadet SHİKHİYEVA

Kazakhstan / Gülnar KOKUBASOVA

Kyrgyzstan / Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE

Azerbaijan / Vusale MUSALİ

Uzbekstan / Cabbar İŞANKUL

Poland / Öztürk EMİROĞLU

Turkish Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.